Een klankbord met ervaring is vaak alles wat je nodig hebt.

WAT IS EEN COACH

In het coachveld en in de literatuur over coaching worden erg veel verschillende definities voor het begrip coaching gebruikt. Er is een zekere vaagheid en een gebrek aan overeenstemming in de wijze waarop het begrip coach wordt gebruikt. Ik ben zelf niet van het oeverloos kwaken, maar wil graag meer op zoek gaan, met jou samen, naar een concrete oplossing voor je vraagstuk.

Volgens mij is de essentie van coaching “het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren“.

Ik hanteer zelf graag de volgende omschrijving:

“Coaching is mijn vorm van professionele begeleiding waarbij ik als coach een gelijkwaardige partner ben die jou ondersteunt bij het behalen van je zelfgekozen doelen”.

Je bent bij mij niet rood of groen, je hoeft ook niet met onze varkens te knuffelen, online testjes te doen of je bewustzijn te vergroten bij een boom. Ik zie je graag als compleet mens, dus ook met al je tekortkomingen.

 

WAT IS EEN MENTOR?

Mentoring is een vorm van begeleiding en netwerken en levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en het succes van een ander. Mentoring geeft erkenning en herkenning. Het biedt rolmodelschap, stimulans en een luisterend oor.

 

In de relatie als Mentor bied ik je een vertrouwde omgeving waarin je jezelf op vele gebieden kunt ontdekken. Bijvoorbeeld de relatie tussen werk en privé in balans brengen, je zelfvertrouwen ontwikkelen, competenties ontwikkelen of je perceptie en/of inzichten op vele gebieden toetsen.

 

Deze sessies duren gemiddeld 2 uur en de ervaring leert dat we dit minimaal maandelijks herhalen. Dit kan in Apeldoorn of in Welsum.

WAT ZIJN MIJN SPECIALITEITEN?

Balans werk-privé

Persoonlijke ontwikkeling

Ondernemen

Koken

Gezondheid

Conflicten

Brainstorm sessies

Start Ups

Sociale Media

Publishing

Relaties

Ziekte

Arbeidsongeschiktheid